ما هستیم

ما هستیم، چراکه معتقدیم می‌توانیم و می‌شود، اگر به اصول کسب و کار پای‌بند باشیم.

و در هر شرایطی می‌توان محصولی قابل قبول به طیفی از مشتریان ارائه کرد که علاوه بر دست‌یابی به سطح قابل توجهی از رضایت مشتریان، قابلیت برندسازی و تولید ثروت را نیز داشته باشد.

 

فلسفه وجودی کسب و کار ما

شکل‌گیری هر کسب و کاری نیازمند فلسفه‌ای وجودی در جهت رفع دغدغه‌ای عمیق است. کسب و کار نیز مانند یک موجود زنده روح دارد. روحی که بر فلسفه کسب و کار استوار است.

اگر کسب و کاری در چرخه حیات، از فلسفه وجودی خود فاصله بگیرد، بی روح و فاقد ارزش خواهد بود.

ایجاد ارزش برای مشتریان، به وجود ارزش ذاتی در کسب و کار وابسته است و اگر این ارزش ذاتی که همان فلسفه وجودی است از بین برود، حس افتخار در مشتریان، امری زودگذر می‌شود.

زمان، حامی کسب وکارهای متعهد به فلسفه خود است و گذشت روزگاران، عمق نفوذ فلسفه را دو چندان و کسب و کار را به موجودی مانا و توانمند تبدیل می‌کند.

 

ارزش مشتری ما

مشتری خداست! و خدا کسی است که روزی ما را می‌دهد.

این جمله شاید شعاری باشد، اما جمله‌ای حقیقی است.

آب حیات کسب و کار، مشتریان وفاداری هستند که حاضرند برای ارزش ایجاد شده از سمت کسب و کار، هزینه کنند!

هر زمان که تمرکز ما بر مشتری و جلب رضایت حداکثری ایشان باشد، کسب و کار در مسیری درست و حقیقی قرار دارد. قدرت ناشی از وجود مشتریان هوادار، قابل انکار نیست.

قدرت واقعی از سمت مشتریان واقعی ایجاد می‌شود، و هر گونه قدرت دیگر گذراست.

 

محصول با کیفیت و رشد مداوم ما

پای‌بندی به محصول و تداوم مسیر رشد آن گرمابخش روابط کسب و کار با مشتریان است.

در مسیر حرکت گاهی وسوسه‌هایی برای تغییر مسیر و تولید محصولات دیگر و کار در عرصه‌های مختلف وجود دارد. تعهد به حرکت پیوسته در مسیر رشد و قوام محصول، ناشی از تعهدی ذاتی و عمیق به مشتریان کسب وکار است، و این تعهد، رضایت تمامی دست‌اندرکاران کسب و کار را فراهم می‌کند.

 

بورس ما

بورس ما کسب و کار ماست!

تیم یک کسب و کار باید باور داشته باشد که بورس آنها و موفقیت آنها در رشد کسب و کار آنهاست.

اصولا اگر برپاکنندگان کسب و کار به راه‌های دیگری خارج از کسب و کار خود، برای رشد معتقد باشند، بهتر است دست از کسب و کار خود برداشته و زمان خود و دیگران را برای این موضوع هدر ندهند.

برای رشد کسب و کار باید پای آن ایستاد و با اعتقاد کامل، در ناهمواری‌های مسیر استوار بود تا نتیجه‌ی ایده‌آل به دست آید.

 

روزی‌رسان ما

در جهان هستی روزی‌رسان خداست.

و انسان‌هایی هستند که با پای‌بندی به اصول خلقت، قدم‌های استوار و تداوم در مسیر، زمینه‌ی جذب برکات خداوندی را هموار می‌کنند.

باشد که ما نیز از این دسته باشیم…

 

مطالب مرتبط

بحران‌ها و تصمیمات ما
پشتیبانی به سبک آوید