چگونه صحت عملیات بک آپ را بررسی کنیم؟

بررسی صحت Backup

ابتدا وارد قسمت Backup در زیر شاخه Job شده:

شاخه بک آپ

سطر مربوط به Task Backup مورد نظر را انتخاب نمایید و از داخل جداول بخش پایینی backup وضعیت پشتیبان‌گیری بررسی می‌گردد.

قسمت پایینی فرم Backup از سه قسمت تشکیل شده است:
   A: تعداد دفعاتی که Task Backup اجرا گردیده‌است و نمایش دهنده وضعیت کلی TaskBackup در هر بار اجرا شدن می‌باشد.
   B: لیست ماشین‌های مجازی که در داخل Task Backup قرار دارند و نمایش دهنده وضعیت پشتیبان‌گیری از هر ماشین مجازی موجود در TaskBackup می‌باشد.
   C: لیست دیسک‌های هر ماشین مجازی و نمایش‌دهنده وضعیت پشتیبان‌گیری هر دیسک از ماشین مجازی در فرآیند پشتیبان‌گیری می‌باشد.
ستون Result در هر سه قسمت نمایش‌گر نتیجه پشتیبان‌گیری آن بخش می‌باشد و تنها در صورتی فرآیند پشتیبان‌گیری به درستی پایان یافته است که برابر با success باشد.
در صورتی‌که ایرادی در پشتیان گیری وجود داشته باشد، عبارت Failed نمایش داده می‌شود.

بک آپ

به اشتراک بگذارید.