دانلود نرم‌افزارهای مرتبط با سامانه PVM

شما بازدیدکننده محترم قادر خواهید بود در این صفحه نرم افزارهای مرتبط با سامانه PVM را دانلود نمائید.

   

سامانه مجازی‌سازی PVM

ردیف عنوان نرم افزار MD5 نوع فایل نوع سیستم
1 سامانه PVM
aa67ef86c3921faae7710ed19f209637
ISO x86-64
2 رابط کاربری PVM (نسخه 4.0.2)
1b5fb24f44679dab29f6e271670a437e
EXE x86
3 رابط کاربری PVM (نسخه 5.0.6)
625d95b2e1d4626e9830dba5899da280
EXE x86
4 رابط کاربری PVM (نسخه 5.1.0)
6fb65e9fd12206bffa8b9da4c138654f 
EXE x86
5 رابط کاربری PVM (نسخه 5.2.12)
80c8f2394b8b58376ebc373e0f7f211d
RAR x86
6 رابط کاربری PVM (نسخه 6.0.1)
6586a1f1c0d902bb30f448612e0e1656
EXE x86
7 رابط کاربری PVM(نسخه 6.1.21)
a7705942b1c3ffe09dd1b328c63ac557
RAR
x86
8 رابط کاربری PVM(نسخه 6.1.25)
ba5511738ed012d650c14418fbbbfa98
RAR X86
9 رابط کاربری PVM(نسخه 6.1.33)
14dd19d015ff4a86b935e491287d8827
RAR x86
10 رابط کاربری PVM(نسخه 6.1.35)
54dee07944d0fb330b56f0f8928b8c93
EXE x86

سامانه میزکار مجازی PVM

ردیف عنوان نرم افزار MD5 نوع فایل نوع سیستم
1 رابط کاربری میزکار مجازی PVM (نسخه 1.2)
c0b80fb61f7bfefc238fb98559d0982e
MSI x86
2 رابط کاربری میزکار مجازی PVM (نسخه 1.3)
c731412058a87c0a99875ecc01c5644d
MSI x86

سامانه تبادل امن فایل، فایلاد

ردیف عنوان نرم افزار MD5 نوع فایل نوع سیستم
1 رابط کاربری فایلاد ( نسخه 1.3.24)
087134f50ef6071bdbd1e6f307b55b97
MSI x64
2 رابط کاربری فایلاد ( نسخه 1.3.24)
8cf6e914417076ba7cc34b620fb8aa03
MSI x86

  سامانه تفکیک شبکه‌های ناهمگون، ایناد

ردیف عنوان نرم‌افزار MD5 نوع فایل نوع سیستم
1 رابط کاربری ایناد (نسخه1.3.23)
ada90496b913e403b535e95fd2f297c7
MSI x86
2 رابط کاربری ایناد (نسخه1.3.26)
ce9efc1a3133457f24464fb7a5f9e5d2
MSI x86
3

رابط کاربری ایناد (نسخه2.0.0)

9025864d9e745c51ae3d85446cc3e7d4
RAR x86

سامانه راهبری امن آوید، راکارد

ردیف عنوان نرم‌افزار MD5 نوع فایل نوع سیستم
1 رابط کاربری راکارد (نسخه 1.0.3)
cfb586e6bdcb1292333a6e401be8b9d3
RAR 86

  سامانه Avid Auto Support – AAS

ردیف عنوان نرم‌افزار MD5 نوع فایل نوع سیستم
1 AAS-Agent (نسخه 2.0.2)
9e98899aff0a5fd0a7428fb13ccee444
EXE x86

  نرم‌افزار Avid Agent Sandbox – Sandbox

ردیف عنوان نرم‌افزار MD5 نوع فایل نوع سیستم
1 (نسخه 1.1.1) Sandbox-Agent
795756c0dcf7ce6942a216d9ca452bdd
EXE x64

 

   کنسول ارتباط با ماشین‌های مجازی

ردیف  عنوان نرم افزار نوع فایل نوع سیستم
1 virt-viewer-11 MSI x86
2  virt-viewer-11 MSI x64

    ابزار USB Redirect

ردیف عنوان نرم افزار نوع فایل نوع سیستم
1 usb redirect MSI x86
2 usb redirect MSI x64

    سایر نرم‌افزارها

ردیف عنوان نرم‌افزار MD5 نوع فایل نوع سیستم
1 درایور Virtio ISO x86
2 نرم‌افزار Clonezilla Download Page
3 نرم‌افزار Microsoft Visual C++ Runtime
ela4e9178fca0153218078cac50d1f10
RAR x86-64

سامانه Pabsaad Agent اختصاصی کارفرمایان

ردیف عنوان نرم‌افزار MD5 نوع فایل نوع سیستم
1 Hesab Pabsaad Agent (نسخه 2.0.2)
8b5ac5eb8b2a212a886d88a0366110d1
EXE x86
2 Senik Pabsaad Agent (نسخه 2.0.2)
26bd7894e32bc48d89e743d622c99c0d
EXE x86

به اشتراک بگذارید.