ارتقا رتبه گواهینامه شورای عالی انفورماتیک شرکت رایانش ابری آوید

در دسته بندی جدید شورای عالی انفورماتیک، شرکت رایانش ابری آوید از رتبه ۴ انفورماتیک به رتبه ۲ انفورماتیک ارتقاء درجه یافت.

بی شک این موفقیت کسب شده متعلق به تمامی پرسنل و کارفرمایان آوید می باشد که پا به پای تمامی مراحل رشد و توسعه شرکت، همراهی نموده اند.

شرکت رایانش ابری آوید بعنوان یک شرکت دانش بنیان و فناور یا داشتن تیمی حرفه‌ای، با انگیزه و جوان، همواره بدنبال خلق محصولات جدید و خدمات نوین در حوزه فناوری اطلاعات می باشد.

گواهی شورای عالی انفورماتیک

شایان ذکر است; به شرکت ها و موسساتی که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت قانونی رسیده باشند و موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه صرفاَ در زمینه انفورماتیک باشد شرکت های انفورماتیکی گفته می شود. رتبه بندی انفورماتیک در واقع یک تقسیم ‌بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می باشد که در احراز صلاحیت شرکت‌ها برای تمامی پروژه‌های کامپیوتری از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای شرکت های انفورماتیکی صادر می گردد.
شایان ذکر است تا سال 84 دو پارامتر ” میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت ها به کارکنان ” و ” میانگین درآمد مشمول مالیاتی شرکت ها ” عوامل تعیین کننده رتبه شرکت ها در شورای عالی انفورماتیک بودند اما بر اساس تغییرات اعمال شده در سال 90، عامل ” رضایت مشتری ” به عنوان سومین پارامتر تعیین رتبه بندی شرکت ها در نظر گرفته شده است.