اجرای برنامه

پس از نصب نرم افزار PVM Desktop آیکن برنامه بر روی صفحه نمایش داده می‌شود.

آیکون دسکتاپ

پس از کلیک بر روی آیکن محیط برنامه مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود.

PVM desktop

ورود و اتصال

پنجره اطلاعات ورود را با استفاده از اطلاعاتی که از مدیر سیستم دریافت کرده‌ایم تکمیل می‌کنیم.

اطلاعات کاربر

  • نام کاربری: نام کاربری را وارد می‌کنیم.
  • رمز عبور: رمزعبوری که از مدیر سیستم دریافت کرده‌ایم را وارد می‌کنیم.
  • رمز عبور ذخیره شود: با انتخاب این گزینه، در دفعات بعدی که برنامه را باز می‌کنیم، نیازی به وارد کردن رمز عبور نیست.

با زدن دکمه بعدی اطلاعات سرور را تنظیم می‌کنیم

اطلاعات سرور

  • میزبان: آدرس میزبان یا نام میزبان را وارد میکنیم.
  • پورت: یک عدد است که برای اتصال به درگاه استفاده میشود که از مدیر سیستم دریافت کرده ایم را وارد میکنیم.
  • پروتکل: همیشه SSH است.

با زدن دکمه بازگشت به مرحله قبل برمی‌گردیم و دکمه ورود را انتخاب می‌کنیم.

در صورتی که در اطلاعات وارد شده ما مشکلی وجود داشته‌باشد یا ارتباط ما با شبکه برقرار نباشد پیام خطایی مطابق شکل زیر دریافت می‌کنیم.

  • اتصال برقرار نیست: نشان دهنده این است که ما به سرور متصل نیستیم.لازم است دکمه اتصال را در بالای صفحه کلیک کنیم و اطلاعات را مجددا بررسی و تصحیح کنیم و دوباره وارد شویم.
PVM desktop

میزکارهای مجازی

در صورت درست بودن اطلاعات پنجره برنامه مطابق با شکل زیر تغییر می‌کند.

در بالای صفحه اطلاعات زیر را مشاهده می‌کنیم.

   1: تعداد میزکارمجازی: تعداد میزکارهای ما را نشان می‌دهد. در صورتی که میزکار مجازی برای ما ایجاد نشده‌باشد این مقدار 0 است.

   2: تعداد ماشین مجازی: تعداد ماشین‌های مجازی ما را نشان می‌دهد. در صورتی که ماشین مجازی برای ما ایجاد نشده‌باشد این مقدار 0 است.

   3: اتصال برقرار است: نشان دهنده این است که در حال حاضر ما به سرور متصل هستیم.

وضعیت میزکار

در وسط صفحه میزکارها و ماشینهای مجازی به صورت آیکنهایی قابل مشاهده هستند.

4: در صورتی که میز کارمجازی خاموش باشد آیکن مطابق شکل نمایش داده می‌شود.

5: در صورتی که میزکارمجازی روشن باشد آیکن مطابق شکل نمایش داده می‌شود.

برای مشاهده هر کدام لازم است بر روی آن کلیک کنیم تا انتخاب شود. در صورت انتخاب با پس زمینه آبی نمایش داده می‌شود.

pvm desktop

پس از انتخاب میزکار مجازی با توجه به وضعیت میزکار مجازی دکمه‌های عملیاتی بالای صفحه فعال و غیر فعال می‌شود.

خاموش کردن میزکار

   1: خاموش: در صورتی که میزکار مجازی روشن باشد این دکمه فعال است و بازدن آن میزکار مجازی خاموش می‌شود.

روشن کردن میزکار

   2: روشن: در صورتی که میزکار مجازی خاموش باشد این دکمه فعال است و بازدن آن میزکار مجازی روشن می‌شود.

اجرا و اتصال به میزکار

   3: اجرای میزکار: در صورتی که میزکار مجازی روشن باشد این دکمه فعال است و بازدن آن به میزکار متصل می‌شویم.

پس از زدن دکمه اجرای میزکار پنجره مطابق شکل زیر باز می‌شود.

اتصال به میزکار

تغییر وضعیت پنجره

پنجره اتصال میزکار به صورت تمام صفحه است و برای خارج شدن از این وضعیت کافی است موس را به سمت وسط بالای صفحه حرکت دهیم، کادر کوچکی مطابق شکل روبرو باز می‌شود.

تغییر سایز پنجره
تغییر سایز پنجره

دکمه Leave Fullscreen را انتخاب می‌کنیم. پنجره مطابق با شکل مقابل تغییر می‌کند.

ارسال دکمه های ترکیبی

در هنگام استفاده از میزکار مجازی بعضی از دکمه‌هایی که به صورت ترکیبی استفاده می‌شوند از طریق زیر می‌توان برای میز‌کار اعمال کرد.

دکمه های ارسالی

ارسال دستگاه‌های USB

تمام دستگاه‌ها و ابزارهایی که از درگاه‌های USB به سیستم ما متصل است و می‌توانیم به میزکار متصل کنیم، در این قسمت قابل مشاهده است.

ارسال دستگاه های usb

قطع ارتباط با میزکار

برای بستن میزکار کافی است مطابق شکل زیر دکمه بالای صفحه را انتخاب کنیم .
نکته: با بستن پنجره میزکار همچنان روشن است و دوباره می‌توان به آن متصل شد. برای امنیت بیشتر لازم است میزکار مجازی را به حالت لاک در بیاوریم تا در دسترس دیگران نباشد. یا آن را خاموش کنیم.

بستن یرنامه