صفحه اصلیهمتاهای رایگان محصول وجود دارد چرا هزینه کنیم؟

استفاده از نرم‌افزارهای رایگان بدون هزینه نیست. هزینه‌های پنهان استفاده از محصولات رایگان به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری برای استفاده از محصولات معتبر است. نکته مهم آن است که هزینه‌ها و صدمات نرم‌افزارهای رایگان پنهان بوده و در طی زمان نمایان می‌شود.

در آوید، فرآیند فروش به معنای آغاز یک ارتباط ارزشمند و طولانی است. ما خود را همراه و همکار کارفرما و رسالت خود را رضایت ایشان می‌دانیم. در این مسیر ارائه مشاوره های گوناگون در امور زیرساختی و تدوین مسیر توسعه، به واسطه دانش حاصل شده از بیش از یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه مجازی‌سازی و مرکز داده، از جلوه‌های این همراهی با کارفرمایان است.

تمامی ما به دنبال آبادانی وطن و برجا گذاشتن میراثی آباد برای آیندگان خود هستیم. این ما هستیم که آینده وطن را می‌سازیم.

دستیابی به این هدف زمانی موثر خواهد شد که همه با هم به جای پرداخت هزینه های استفاده ناصواب از محصولات نرم‌افزاری رایگان، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های اشتغال و آبادانی وطن نماییم که سود آن برای تمامی ما و آیندگان ما خواهد‌بود.

استفاده از محصولی با پشتیبانی معتبر، مزایای زیر را به ارمغان خواهد آورد:

  • ارتباط مستقیم با تولید کننده

ارتباط مستقیم با تولید کننده به معنای کسب جایگاه رسمی در استفاده از محصول است. بدین واسطه کارفرما توان تاثیرگذاری در مسیر توسعه و بیان دیدگاهها و دغدغه های خود را خواهد داشت.

  • اطمینان خاطر

استفاده از محصول معتبر به معنای اطمینان خاطر از عملکرد مطلوب محصول و همچنین ایجاد قدرت مطالبه گری در کارفرما در صورت بروز مشکلات در استفاده از آن میباشد.

موجودیت یک نرم افزار مدیون سالهای متمادی تلاش مستمر تیم تولید است، واطمینان خاطر در استفاده از آن به واسطه تداوم پیوند با تیم تولید حاصل میشود.

  • افزایش امنیت

امنیت ره آورد انتخاب‌های هوشمندانه در جزء جزء یک سازمان است.

امنیت یک ره‌آورد چند وجهی است که از جمله مهمترین اجزای آن، استفاده از محصولات معتبر است. یکی از دلایل این امر آن است که اکثر فرآیندهایی که منجر به استفاده نامعتبر از محصولات می‌شوند، مسیری برای درج و انتشار بدافزارها هستند.

  • توسعه قابلیت‌های اختصاصی

ارائه نیازهای خاص سازمان و انجام تغییرات در محصول صرفا از طریق ارتباط مستقیم با تولید کننده فراهم است. این موارد می‌تواند شامل نحوه استفاده صحیح از محصول در شرایط خاص باشد.

این یک انتخاب است، انتخاب در برخورداری از مزایای یک محصول با پشتیبانی معتبر و یا چشم‌پوشی از این مزایا و استفاده از محصولات رایگان. انتخاب نهایی با کارفرمایان فهیم است.

به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط

1400-6-20 05:17:44 +00:00