Socket/Core/Thread در تعریف پردازنده به چه معنا است؟

در تنظیمات پردازنده ماشین مجازی در PVM علاوه بر نوع پردازنده با سه واژه Sockets، Cores و Threads سر و کار داریم. توضیحات مربوط به این سه مشخصه‌ی پردازنده به این صورت است.
Sockets: تعداد سوکت‌های پردازنده در ماشین مجازی که در واقع تعداد اسلات‌های پردازنده یا تعداد پردازنده‌ها را مشخص می‌کند.
Cores: تعداد Coreهای هر سوکت را مشخص می‌کند.
Threads: تعداد Threadهای هر Core پردازنده را مشخص می‌کند.

 تنظیمات پردازنده ماشین مجازی در PVM

کل ظرفیت پردازش یا تعداد Threadهایی که در اختیار یک ماشین مجازی قرار می‌گیرد به صورت زیر محاسبه می‌شود .
تعداد کل تردها در یک ماشین مجازی = Sockets * Cores * Threads

به عنوان نمونه شکل بالا کل Threadهایی که در اختیار این ماشین مجازی قرار می‌گیرد، ۶ ترد است. در این ماشین مجازی اگر وضعیت پردازنده را بررسی کنیم، این مسئله به صورت زیر مشخص است.

Copy to Clipboard

در مورد نحوه انتخاب این سه مقدار دو بحث performance و compatibility وجود دارد .
در مواردی مشاهده شده است که کارایی نرم‌افزارها در ترکیب مختلف این موارد متغیر بوده است که معمولا در راهنمای نرم‌افزارها ذکر شده است . به صورت کلی پیشنهاد می‌گردد میزان Thread یک در نظر گرفته شده و توان پردازشی مورد نیاز براساس Socket و Core تنظیم گردد. در موضوع performance ، سیستم عامل و نوع سرویس اهمیت دارند . انتخاب این مقادیر برای رسیدن به ظرفیت پردازشی مورد نیاز باید با توجه به نیاز آن‌ها (سرویس و سیستم عامل) صورت گیرد .

مبحث compatibility مربوط به محدودیت‌های سیستم‌عامل و سرویس است. به عنوان مثال در صورتی که لایسنس نرم‌افزار ما فقط یک سوکت را پشتیبانی کند ، نمی‌توانیم از دو سوکت استفاده کنیم یا این که باید محدودیت‌های سیستم‌عامل برای این مسئله را در نظر بگیریم .

به اشتراک بگذارید.