چگونه Nested Virtualization را در PVM فعال کنیم؟

Nested Virtualization یا مجازی سازی تو در تو به معنای راه‌اندازی مجازی سازی(ماشین‌های مجازی) داخل یک ماشین مجازی دیگر (به عنوان میزبان) است. این قابلیت این امکان را فراهم می‌کند که داخل یک ماشین مجازی (با توجه به شکل زیر ماشین مجازی PVM VM) ماشین‌های مجازی Nested VM را اجرا کنیم.

برای فعالسازی این قابلیت باید امکان مجازی‌سازی پردازنده که در اینتل به Intel-VT و در AMD به AMD-V معروف است در پردازنده‌ی سرور فعال باشد که البته این امکان برای یک سرور مجازی‌سازی مانند PVM از قبل فعال شده است.

استفاده از مجازی‌سازی تو در تو در PVM

قبل از فعالسازی قابلیت Nested Virtualization در PVM ماژول kvm را در PVM-VM نداریم.

Copy to Clipboard

فعال کردن قابلیت nested در PVM

برای بررسی وضعیت فعال بودن این قابلیت فایل nested را در سرور PVM به صورت زیر بررسی می‌کنیم. در صورتی که مقدار آن 0 یا N باشد این قابلیت فعال نیست و در صورتی که 1 یا Y باشد این قابلیت فعال است.

Copy to Clipboard

برای فعالسازی این قابلیت ابتدا فایل kvm.conf را به صورت زیر ویرایش می‌کنیم. با توجه به این که پردازنده سرور ما اینتل است، خط مربوط به اینتل را uncomment یا این خط را به این فایل اضافه می‌کنیم.

Copy to Clipboard

بعد از انجام این کار ابتدا تمامی ماشین‌های مجازی روی سرور PVM را خاموش می‌کنیم و سپس ماژول kvm_intel را unload و دوباره آن را به صورت زیر load می‌کنیم. و نتیجه کار را چک می‌کنیم.

Copy to Clipboard

قبل از روشن کردن ماشین مجازی PVM-VM مطمئن می‌شویم که پردازنده‌ی آن در حالت host قرار دارد.

بعد از روشن کردن PVM-VM به صورت زیر از فعال شدن این قابلیت مطمئن می‌شویم.

Copy to Clipboard

به اشتراک بگذارید.