چگونه دیسک ماشین مجازی را Freeze کنیم؟

زمانی که در یک کامپیوتر خواسته باشیم بدون اعمال محدودیت برای کاربر جلوی تغییرات دائمی او روی یک درایو یا هارد را بگیریم می‌توانیم اصطلاحا درایو یا هارد را Freeze می‌کنیم. در این حالت به عنوان مثال اگر درایو C کامپیوتر را Freeze کنیم، کاربر می‌تواند کارهای روزمره خود را انجام داده و حتی نرم افزار نیز نصب کند ولی بعد از ری‌استارت سیستم عامل، همه چیز به حالت قبل بر‌می‌گردد.
در PVM نیز با Freeze کردن یک دیسک ماشین مجازی، که با توجه به شکل زیر در قسمت تنظیمات Hard Disk انجام می‌شود، تغییرات انجام شده روی یک دیسک با خاموش و روشن شدن سیستم به حالت قبل بر‌می‌گردد.

freeze کردن دیسک ماشین مجازی در PVM

این قابلیت بیشتر برای دسکتاپ مجازی و ماشین‌های مجازی تستی کاربرد دارد و برای ماشین‌های مجازی که سرویس‌های اصلی سازمان روی آن‌ها قرار دارد فعال‌سازی آن حتی برای تست باید بادقت انجام شود و بعد از انجام کار حتما غیرفعال شود.
هنگامی که این قابلیت در ماشین مجازی فعال می‌شود، اطلاعات در یک فضای موقت در PVM نوشته می‌شود و بعد از خاموش شدن ماشین مجازی پاک می‌شود.

در ماشین مجازی که در شکل بالا به آن اشاره شده است، بعد از انجام تغییرات در دیسک data1 و Freeze کردن آن، ماشین مجازی را روشن می‌کنیم و وارد مسیر /Data می‌شویم. همانطور که مشخص است در این مسیر فقط یک فایل با نام OldFile وجود دارد.

Copy to Clipboard

فایل جدیدی با نام NewFile ایجاد می‌کنیم:

Copy to Clipboard

در صورتی که سیستم را restart کنیم تنظیمات انجام شده روی دیسک همچنان وجود دارد.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

حتی اگر ری‌استارت با خشونت بیشتر توسط کلید Reset در PVM-Manager انجام شود نیز تغییرات انجام شده بعد از Freeze همچنان وجود دارند.

Copy to Clipboard

در صورتی که ماشین مجازی خاموش شود،‌ بعد از روشن شدن می‌بینیم که NewFile وجود ندارد و دیسک به حالت قبل برگشته است.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

به اشتراک بگذارید.