پورت ترانک چیست؟

با استفاده از Vlan امکان جداسازی لایه ۲ پورت‌های یک سوئیچ وجود دارد.
برای ارتباط ترافیک ویلن‌های مختلف بین دو سوئیچ یا یک سوئیچ و روتر یا یک سوئیچ و سرور PVM از پورت ترانک استفاده می‌شود.
به عنوان مثال در شکل زیر در سوئیچ‌های ۱ و ۲ ویلن‌های ۱۰ و ۲۰ را داریم. برای این که کلاینت‌های ویلن ۱۰ در سوئیچ ۱ بتوانند با کلاینت‌های ویلن ۱۰ در سوئیچ ۲ ارتباط داشته باشند، باید ارتباط ترانک بین دو سوئیچ برقرار باشد.

پورت ترانک

پورت ترانک از چه پروتکلی استفاده می‌کند؟

برای پیاده‌سازی ترانک دو پروتکل 802.1Q و ISL وجود دارد که در حال حاضر پروتکل ISL تقریبا منسوخ شده و در اکثر دستگاه‌ها از پروتکل 802.1Q استفاده می‌شود. در این روش همانطور که در شکل بالا نیز نشان داده شده است زمانی که ترافیک یک ویلن می‌خواهد از پورت ترانک عبور کند، یک برچسب روی فریم‌های لایه ۲ آن می‌خورد و با استفاده از آن مشخص می‌شود این بسته متعلق به چه ویلنی است. در این حالت زمانی که روی ویلن‌های مختلف برچسب زده شود این امکان وجود دارد که روی بسته‌های مربوط به یک ویلن برچسب زده نشود که به آن ویلن Native گفته می‌شود. به صورت پیش فرض ویلن Native شماره 1 است.

پیکربندی پورت ترانک چگونه است؟

برای پیکربندی ترانک با توجه به شکل بالا تنظیمات زیر را انجام می‌دهیم:

Copy to Clipboard

بعد از این که یک پورت را در حالت ترانک پیکربندی کردیم برای این که پورت‌های ترانک را بررسی کنیم از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

Copy to Clipboard

در صورتی که خواسته باشیم یک پورت سوئیچ لایه ۳ مانند ۳۷۵۰ را پیکربندی کنیم باید پروتکل Trunking را نیز به صورت زیر مشخص کنیم:

Copy to Clipboard

در سوئیچ‌های سیسکو به صورت پیش فرض زمانی که یک پورت را در حالت ترانک پیکربندی می‌کنیم و مد عملیاتی پورت ترانک می‌شود همه ویلن‌ها از آن عبور می‌کنند. برای اعمال محدودیت عبور ویلن‌ها از پورت ترانک، به صورت زیر عمل می‌کنیم:

Copy to Clipboard

در این مثال فقط ویلن‌های ۱۰ و ۲۰ می‌توانند از این پورت عبور کنند.

لازم به ذکر است در بحث ترانکینگ پروتکل DTP نیز وجود دارد که با توجه به تنظیمات پورت، مد عملیات آن را در حالت اکسس یا ترانک قرار می‌دهد و توضیحات آن در حوصله این مستند نیست.

به اشتراک بگذارید.