چگونه در سوئیچ سیسکو VLan تعریف کنیم؟

برای تعریف vlan در سوئیچ سیسکو ابتدا با استفاده از تلنت، ssh یا کابل کنسول به سوئیچ لاگین می‌کنیم.

در صورتی که در مد یوزر هستیم ابتدا با استفاده از enable وارد مد privilege می‌شویم:

Copy to Clipboard

برای مشاهده vlanهای موجود به صورت زیر عمل می‌کنیم:

Copy to Clipboard

تعریف VLan

برای تعریف ویلن جدید ابتدا به صورت زیر وارد مد config می‌شویم:

Copy to Clipboard

سپس به صورت زیر vlan مورد نظر را تعریف می‌کنیم:

Copy to Clipboard

در اینجا ویلن ۵۰ اضافه و نام WireLess به آن اختصاص داده شده است.

VLan و پورت ترانک

در سوئیچ‌های سیسکو (سری Catalyst) زمانی که یک ویلن جدید اضافه می‌شود، در صورتی که محدودیتی برای پورت ترانک تعریف نکرده باشیم این ویلن از پورت ترانک می‌تواند عبور کند. در صورت اعمال محدودیت در پورت ترانک باید ویلن جدید را به لیست ویلن‌هایی که می‌توانند از پورت ترانک عبور کنند به صورت زیر اضافه کنیم:

Copy to Clipboard

در صورتی که خواسته باشیم یک پورت اکسس (پورتی که end device مانند کامپیوتر، پرینتر و غیره به آن وصل می‌شود) را عضو ویلن جدید کنیم به صورت زیر عمل می‌کنیم:

Copy to Clipboard

بعد از انجام این تنظیمات نتیجه کار را به صورت زیر می‌توانیم مشاهده کنیم:

Copy to Clipboard

به اشتراک بگذارید.