چک لیست بررسی سامانه PVM

با توجه به اهمیت بررسی منظم منابع زیرساختی سازمان، چک لیستی تهیه کرده‌ایم تا با استفاده از آن به صورت منظم، حداقل هفته‌ی یک مرتبه، سامانه‌ی PVM و منابع آن را بررسی نمایید.

با توجه به فعالیت‌های جاری و روزمره، این چک لیست می‌تواند به عنوان یک یادآور کمک شما باشد. توصیه می‌کنیم این چک لیست را پرینت گرفته و در دفتر کار خود بر دیوار نصب فرمایید و به صورت منظم و هفتگی موارد ذکر شده در این چک لیست را بررسی فرمایید.

موارد موجود در چک لیست و نحوه بررسی آنها به این شرح است، هر کدام از این موارد چنانچه صحیح بودند در مقابل OK و در صورت وجود مشکل در مقابل NOK علامت بزنید.

  • تاریخ
    تاریخ انجام بررسی را در این قسمت یادداشت فرمایید.
  • وضعیت فیزیکی سرور PVM
    برای این مورد لازم است به صورت حضوری و فیزیکی سرورهای PVM را بررسی فرمایید. وضعیت چراغ‌های نشانگر سرور و همچنین اتصالات سرور را بررسی نمایید.
  • نیاز به تماس با آوید
    چنانچه نیاز به تماس با آوید وجود داشت در این قسمت علامت گذاری فرمایید.

به اشتراک بگذارید.