صفحه اصلیانتشار بروزرسانی جدید هسته PVM

ویرایش جدید هسته PVM با شماره 01-20201026 در تاریخ 5 آبان 1399 منتشر شد. ماژولهای بروز شده، تغییرات و شماره ویرایش آنها به این شرح است:

 • ماژول Sball: شماره ویرایش 4.4.0
  • پشتیبانی از Add/Del/Mod اشیاء بر روی Master از طریق دیگر نودها.
 • ماژول User: شماره ویرایش 1.4.0
  • رفع باگ تایید هویت از طریق LDAP/Active Directory
 • ماژول Job: شماره ویرایش 2.0.0
  • پشتیبانی از اجرای مجدد تسکها بر روی نودهای دیگر
  • این تغییر پشتوانه‌ای برای انتشار ماژول VM Migrate میباشد.
 • ماژول Storage: شماره ویرایش 1.9.0
  • پشتیبانی از اضافه کردن دیسک از هر نود از طریق نود Master
 • ماژول ماشین مجازی VM: شماره ویرایش 4.4.0
  • بازبینی کامل ساختار پشتیبانی از USB و اضافه کردن پشتیبانی از USB3
  • رفع باگ در hotplug مربوط به USB
  • ایجاد قابلیت hotplug مربوط به USB Redirection
pvm
 • ماژول Backup: شماره ویرایش 1.1.0
  • حذف محدودیت حداقل 3 برای retention (تعداد بک آپها جهت نگهداری)، کاربر میتواند عدد 1 را نیز انتخاب کند.
 • ماژول Desktop: شماره ویرایش 1.1.0
  • امکان حذف دسکتاپها به همراه دیکسهای آنها در هنگام حذف Template

ماژولها با تغییرات جزئی به این شرح میباشند:

 • ماژول Time: شماره ویرایش 1.2.1
 • ماژول Archive: شماره ویرایش 1.0.3
 • ماژول Restore: شماره ویرایش 1.0.5

بیشتر بخوانیم

به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط

1399-9-17 18:25:13 +00:00