صفحه اصلیهاتفیکس هسته PVM شماره 01-20201104

بروزرسانی جدید هسته PVM در قالب هاتفکیس (بروزرسانی مهم) در تاریخ 99/8/14 منتشر گردید.

شماره ویرایش ماژولها در این بروزرسانی به این شرح است:

pvm-vm:4.4.1

pvm-user:1.4.1

در این بروزرسانی مشکل لایو بک آپ از برخی دیسکها (خصوصا دیسکهای ویندوزی) مرتفع شده است.
همچنین قابلیت Pause/Resume کردن ماشین مجازی در وضعیتی که تسک بک آپ بر روی آن در حال اجرا است، فعال گردیده است.

آتش سوزی

به اشتراک بگذارید.

بیشتر بخوانیم

مقالات مرتبط

1399-9-17 17:14:20 +00:00