چگونه مشکل ارتباط PVM Manager با سرور PVM را بررسی کنیم؟

در صورتی که با استفاده از PVM Manager نتوانیم وارد تنظیمات PVM شویم، در قسمت لاگ ، خطای PVM Manager  را بررسی می‌کنیم:
در صورتی که خطای زیر نشان داده شود به این معنا است که ارتباط با سرور PVM مشکل دارد.

مشکل ارتباط PVM با سرور PVM

برای بررسی ارتباط کلاینت با سرور PVM از ابزار ping به صورتی که در زیر نشان داده شده است، استفاده می‌کنیم:

Copy to Clipboard

در صورتی که این ارتباط برقرار باشد، ssh به سرور PVM را بررسی می‌کنیم، برای انجام این کار می‌توانیم از ابزارهایی مانند Putty یا MobaXterm استفاده کنیم و به سرور ssh بزنیم.
در صورتی که امکان زدن ssh به سرور فراهم باشد و با استفاده از PVM Manager نتوان به PVM وصل شد با پشتیبانی آوید تماس بگیرید.
در صورتی که هنگام ارتباط PVM Manager در قسمت لاگ خطای زیر نشان داده شود یوزر یا پسورد PVM اشتباه وارد شده و باید اصلاح شود.

اشتباه بودن Username و Password در PVMManager

به اشتراک بگذارید.