صفحه اصلیکسب گواهی امن‌سازی افتا

شرکت رایانش ابری آوید موفق به کسب پروانه امن‌سازی و مقاوم‌سازی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و سرویس‌ها از سازمان فناوری‌اطلاعات ایران شد.
این پروانه با هدف سامان‌دهی ارائه‌ی خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه خدمات عملیاتی افتا برای شرکت‌ رایانش ابری آوید صادر شده است.
پروانه مذکور طی مراسمی از سوی مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان یزد به شرکت اهدا شد.

گواهی امن‌سازی افتا

به اشتراک بگذارید.

خبرهای مرتبط

1399-12-10 05:57:48 +00:00