LVM امکان ساخت یک فضای استوریج منطقی یکپارچه، بر بستر ولومها و دیوایس‌های مختلف را فراهم می‌کند.

در این روش دیوایس‌ها و هاردها می‌توانند در اندازه‌های مختلفی باشند. به علاوه این امکان وجود دارد که بعد از ساخت LVM هارد یا دیوایس جدید به آن اضافه یا دیوایس‌های موجود از آن کم شود.

ساختار LVM

در شکل زیر ساختار LVM ارائه شده است.

ساختار LVM

همانطور که در این شکل مشخص است برای ساخت LVM ابتدا Storage Deviceها به Physical Volume (PV)ها تبدیل می‌شوند.

Storage Deviceها می‌توانند یک هارد یا به عنوان مثال یک ولوم استوریج باشند که از چند هارد با Raid تشکیل شده باشند. در صورتی که از LVM برای دیتای اصلی سازمان استفاده می‌کنید، استوریج‌های مورد استفاده حتما بر بستر Raid ساخته شده باشند، به بیان دقیق‌تر LVM روی Raid ساخته شود که اگر یکی از هاردهای Raid مشکل پیدا کرد کل دیتای LVM دچار مشکل نشود.

در مرحله بعد Volume Group (VG) با استفاده از PVها ساخته می‌شود و در نهایت Logical Volume یا LV روی VG ساخته و فایل سیستم روی آن قرار می‌گیرد.

در ادامه مستند مراحل راه‌اندازی LVM روی Rocky Linux 8 بررسی خواهد شد.

نصب بسته نرم افزاری LVM

این کار با استفاده از دستور yum یا dnf انجام می‌شود:

Copy to Clipboard

ساخت Volume Group

ابتدا لازم است PVها ایجاد شوند، ساخت PV بر روی Block Deviceها صورت می‌پذیرد. بنابران لازم است ابتدا دیوایس‌های مورد نظر خود را انتخاب و اطمینان حاصل کنیم که بر روی این دیوایس‌ها اطلاعاتی وجود ندارد.

برای بررسی بلاک دیوایس‌ها از دستورات lsblk و fdisk -l می‌توان استفاده کرد.

Copy to Clipboard

با استفاده از دستور pvcreate بر روی دیوایس‌های انتخاب شده(در اینجا sdb و sdc)، از آنها PV – Physical Volume می‌سازیم.

Copy to Clipboard

دستور pvdisplay به ما کمک می‌کند که جزئیات هر PV را به صورت کامل بینیم.

Copy to Clipboard

همچنین دستور pvs لیست خلاصه ای از وضعیت PVها در اختیار ما قرار می‌دهد.

Copy to Clipboard

بعد از ساخت PVها نوبت به ساخت Volume Group می‌رسد، این فرآیند با دستور vgcreate و بر روی PVهای ایجاد شده انجام می‌شود.

Copy to Clipboard

دستور vgdisplay جزئیات کامل vgهای موجود را نمایش می‌دهد.

Copy to Clipboard

همچنین دستور vgs لیست خلاصه ای از vgهای موجود را در اختیار قرار می‌دهد.

Copy to Clipboard

ساخت Logical Volume

LV یا Logical Volume واحد عملیاتی است که بر روی آن فایل سیستم قرار می‌گیرد و آخرین جزء از المانهای کار با VG است.

برای ساخت LV از دستور lvcreate استفاده می‌شود. در مثال زیر از ۱۰۰ درصد فضای خالی VG جهت ساخت LV استفاده شده است. می‌توان LVهای متعدد با اندازه های دلخواه نیز ایجاد کرد.

Copy to Clipboard

دو دستور lvdisplay و lvs لیستی از LVهای موجود را نمایش می‌دهند.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

چنانچه وضعیت Block Deviceها بعد از انجام تنظیمات فوق بررسی شود، اطلاعات تازه‌ای در آن قابل مشاهده است.

Copy to Clipboard

ساخت فایل سیستم و استفاده از LV

برای استفاده از LV کافی است که بر روی آن فایل سیستم ایجاد شود. این کار می‌تواند توسط دستور mkfs.ext4 برای ساخت فایل سیستم از نوع ext4 انجام شود.

Copy to Clipboard

برای مونت کردن LV، لازم است یک Mount Point یا شاخه ساخته شود:

Copy to Clipboard

جهت اینکه مسیر مونت یا اتصال LV به شاخه ساخته شده دائمی باشد لازم است تنظیمات مناسب در فایل fstab انجام شود. برای درج مونت جدید در این فایل بهتر است از UUID فایل سیستم استفاده شود که نحوه به دست آوردن آن و درج در فایل fstab در متن زیر آمده است:

Copy to Clipboard

آخرین دستور در مثال بالا، LV را در مسیر مشخص شده مونت می‌کند. بررسی وضعیت Block Deviceها بعد از تغییرات فوق به این شرح است:

Copy to Clipboard

رفع خطای ساخت PV

در صورتی که در زمان ایجاد PV خطای زیر رخ داد، برای رفع عیب از یکی از دو روش صفر کردن ابتدای دیسک با dd یا wipefs استفاده کنید: (به عبارتی خطا به دلیل وجود اطلاعات قبلی است)

Copy to Clipboard

برای رفع این مشکل با dd صرفا کافی است ابتدای دیسک صفر شود، لذا بعد از چند لحظه ctrl+c را بزنید.

Copy to Clipboard

به اشتراک بگذارید.