نحوه پیاده‌سازی Archive در PVM چگونه است؟

یکی از مواردی که باید در طراحی استراتژی Backup در نظر گرفته شود آرشیو است که برای نگهداری طولانی مدت دیسک‌های ماشین‌های مجازی استفاده می‌شود. نحوه عملکرد آرشیو PVM به این صورت است که در بازه‌های زمانی تعریف شده از آخرین نسخه Backup ماشین مجازی، یک نسخه در استوریج آرشیو ذخیره می‌کند.

آرشیو در بازه‌های زمانی طولانی (مثلا ماهیانه) از Backup تهیه و برای مدت زمان طولانی (مثلا دو سال) نگهداری می‌شود. در مواقعی که نیاز به دسترسی به اطلاعات آرشیو داشته باشیم به عنوان مثال زمانی که دیتای اصلی و بک‌آپ همزمان مشکل پیدا کنند، یا اطلاعات سال گذشته یک ماشین مجازی را خواسته باشیم، می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

برای افزایش قابلیت اطمینان می‌توان سیستم آرشیو را در محلی غیر از سایت اصلی مانند شکل زیر پیاده‌سازی کرد:

مراحل پیاده‌سازی آرشیو

۱- ساخت استوریج آرشیو

۲- تعریف برنامه زمانی آرشیو (schedule)

۳- تعریف ایمیل جهت ارسال وضعیت آرشیو

۴- ساخت Task آرشیو

 

مراحل ۱ تا ۳ را مطابق مستند آموزش Backup در PVM انجام می‌دهیم.

در مرحله ۴ برای ساخت Task آرشیو ابتدا از قسمت Job بخش Archive را انتخاب کرده و مطابق شکل زیر دکمه Add را می‌زنیم:

 

ساخت Task در هفت مرحله

در مرحله اول مانند شکل زیر نام و توضیحات مربوط به Task را وارد می‌کنیم.

 

سپس در مرحله دوم برنامه زمانی که قبلا تعریف کرده‌ایم را انتخاب می‌کنیم.

 

در مرحله سوم تنظیمات مربوط به فشرده‌سازی و Retention را مطابق شکل و توضیحات زیر انجام می‌دهیم:

توضیحات:

 • Compression: میزان فشرده‌سازی فایل را مشخص می‌کند که در سه سطح low، medium و high قابل تنظیم است. با توجه به سنگین بودن این عملیات برای پردازنده، بهتر است در سطح low پیکربندی شود.
 • Retention: تعداد آرشیوهای مربوط به Task جاری که در استوریج نگهداری می‌شود را نشان می‌دهد.

 

در مرحله چهارم ماشین مجازی را انتخاب می‌کنیم:

 

در مرحله پنجم استوریج مبدا که فایل‌های Backup در آن ذخیره می‌شود و استوریج مقصد که آرشیو روی آن ذخیره می‌شود را انتخاب می‌کنیم.

 

سپس در مرحله ششم تنظیمات پیشرفته شامل Parallel Limit، Retry Number و Retry Wait را مطابق شکل و توضیحات زیر انجام می‌دهیم:

توضیحات:

 • Parallel Limit: برای تسک‌هایی که مربوط به چند ماشین مجازی می‌باشند، تعداد آرشیو‌های همزمان را مشخص می‌کند، مقدار پیشنهادی: ۱
 • Retry Number: تعداد دفعاتی که بعد از Fail شدن تسک آرشیو مجددا تسک شروع می‌شود، مقدار پیشنهادی: ۳
 • Retry Wait: زمان توقف تسک آرشیو بر حسب دقیقه بعد از Fail شدن و تلاش بعدی برای آرشیو مجدد، مقدار پیشنهادی: ۳

 

در مرحله نهایی مطابق شکل زیر تنظیمات مربوط به Notification با استفاده از ایمیل را مطابق شکل و توضیحات زیر انجام می‌دهیم:

توضیحات:

 • Mail Server: نام سرویس ایمیل که در مراحل قبل تعریف کرده‌ایم.
 • Email: آدرس ایمیل دریافت‌کننده ایمیل
 • Severity: میزان حساسیت جهت ارسال ایمیل
  • Just Send FAILED Alarms: فقط برای هشدارهای Fail شدن، ایمیل ارسال کند.
  • Just Send FAILED and WARNING Alarms: برای هشدارهای Fail شدن و Warning ایمیل ارسال کند.
  • Send ALL Alarms: برای همه هشدارها ایمیل ارسال کند.
 • Subject: عنوان ایمیل
 • Type: نوع عملیات که در اینجا Send Email باید انتخاب شود.

در نهایت با زدن کلید Task ،Finishمورد نظر ما تعریف می‌شود:

 

برای تست صحت عملکرد مراحل انجام شده می‌توان مطابق شکل زیر با زدن کلید Task ،Run را اجرا کرد. لازم به ذکر است Task آرشیو در هربار اجرا شدن از آخرین نسخه Backup موجود، یک نسخه آرشیو تهیه می‌کند.

 

مطابق شکل زیر با زدن کلید Refresh می‌توان از وضعیت جاری Task مطلع شد:

 

در انتهای عملیات آرشیو، نتیجه اتمام کار را مطابق شکل زیر می‌توانیم مشاهده کنیم:

 

Restore کردن آرشیو مشابه Backup است که در مستند آموزش Restore در PVM می‌توانید آن را مطالعه کنید.

 

مطالب مرتبط

سامانه مجازی‌سازی PVM
سامانه میزکار مجازی PVM