مایکروسافت سرورها را در حمام مایع غوطه‌ور می‌کند

مایکروسافت با هدف افزایش کارآیی و بهینگی مصرف انرژی استفاده از شیوه غوطه‌وری سرورها در مایع را آغاز کرده است. این شیوه قبل از این در صنعت وجود داشته و توسط Minerهای رمز ارزها به منظور خنک‌سازی تجهیزات استفاده شده است. مایکروسافت برای اولین بار از این شیوه برای خنک‌سازی سرورها در مراکز داده استفاده می‌کند.

این شیوه از روش غوطه‌وری تجهیزات در مایعی غیر رسانا (بر پایه fluorocarbon) استفاده می‌کند که دارای دمای جوش 50 درجه سانتیگراد است. این مایع با تماس مستقیم با تجهیزات گرمای آنها را دریافت می‌کند.

غوطه ور بودن سرور در مایع

این حرکت مایکروسافت به دلیل رشد ناگهانی مراکز داده و نیازهای محاسباتی انجام شده است. هم‌اکنون مراکز داده با جریان هوایی که توسط چیلرهایی خنک می‌شود، سطح دمای خود را تنظیم می‌کنند. این روش نیازمند مصرف آب بسیار زیاد است. از سوی دیگر جریان اکسیژن به اکسیده شدن تجهیزات کمک می‌کند و خود عامل مهمی در بروز آتش‌سوزی در مراکز داده است.

با این روش علاوه بر حذف مصرف آب، با حذف اکسیژن از فضای مرکز داده، مخاطرات مربوط به آن به صورت کامل حذف می‌شود. همچنین این شیوه امکان تراکم بیشتر در چیدمان سرورها و تجهیزات در مرکز داده را فراهم می‌کند که حاصل آن استفاده بهینه از فضای مرکز داده است.

سرور در مایع

مایکروسافت در تجربه‌ی قبلی خود، از مرکز داده زیر دریا استفاده کرده بود که طبق گزارشات این حرکت باعث کاهش یک هشتم خطاهای مرتبط با مرکز داده شده است. انتظار می‌رود این روش سطح اطمینان بهتری را ایجاد کند.

به اشتراک بگذارید.