تکنولوژی‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات با سرعت زیادی در حال رشد و توسعه هستند و همواره انتخاب و اطمینان از مسیر درست در انبوه اطلاعات امری چالش برانگیز است:

  • آیا انتخاب‌های ما منطبق با مسیر رشد فناوری است؟
  • آیا الزامی به استفاده از تکنولوژی‌های جدید وجود دارد؟
  • در مسیر رشد چالش‌های امنیتی را چگونه مدیریت کنیم؟

نگاه به آینده از دو منظر تهدید و فرصت قابل بررسی است. در دوراهی تهدید و فرصت، گزاره‌ای حتمی و درست، مبنای استناد و حرکت رو به آینده‌ی ماست: « لازم است سیستم‌های فناوری اطلاعات ما، با هزینه معقول و به صرفه، پاسخگوی نیازهای جاری و منعطف برای انطباق با نیازهای آینده سازمان بوده، و سرویسی امن و پایدار را به ذینفعان ارائه دهند .».

مسیر آینده
آوید برای اطمینان از حرکت در مسیر آینده چه راهکارهایی را ارائه می‌دهد؟

حرکت در مسیر تکنولوژی

آوید حرکت خود را حوزه‌ی رایانش ابری و مجازی‌سازی تعریف کرده است. این دو حوزه جزو مباحث HighTech شناخته می‌شوند که مسیر رشد و تحول فناوری اطلاعات را مشخص می‌کنند. بنابراین آوید از نظر موضوعی در مسیر آینده قرار دارد.

از سوی دیگر آوید در مقام یک تولیدکننده، مباحث و تکنولوژی‌های مرتبط با حوزه‌ی زیرساخت را به شکلی دقیق و عمیق واکاوی می‌کند. این واکاوی شامل تکنولوژی‌های نوظهور و مسیر حرکت مباحث زیرساختی فناوری اطلاعات می‌باشد.

بر پایه‌ی مباحث فوق، آوید همواه سعی دارد مسیر حرکت کارفرمایان خود را همراستا با مسیر رشد تکنولوژی قرار دهد و همزمان پایداری و امنیت زیرساخت ایشان را حفظ و تضمین نماید.

خلاقیت و نوآوری برپایه‌ی تعامل با کارفرمایان

نوآوری و مسیر آینده، صرفا شامل حرکت تکنولوژی در ابعاد جهانی نیست، بلکه مسیر آینده از بزرگراه خلاقیت، حاصل از پیشنهادات کارفرمایان و ایجاد امکانات بدیع نیز می‌گذرد.

خلاقیت و ایجاد امکانات بدیع ریشه در درک نیاز و پرورش راهکاری بهینه برای پاسخ به آن دارد. نیازی مرتبط با فرهنگ و شیوه‌ی کار جاری در کشور و یا سازمان کارفرمایان عزیز که با نگاهی متفاوت، خود می‌تواند محصول و نوآوری ویژه و مسیری رو به آینده باشد.

آوید به عنوان یک تولیدکننده سعادت آینده خود و کارفرمایان خود را در همراهی تنگاتنگ با کارفرمایان عزیز و درک نیازها، خلاقیت و ارائه راهکارهای مناسب برای این نیازها می‌داند.

بروزرسانی و بهبود محصولات

هر محصول تولیدی نیازمند بهبودهای دائمی برای تداوم حیات و توانایی پاسخگویی به نیازهای جاری است.

در آوید، محصولات به صورت پیوسته مورد بازبینی و بازطراحی قرار می‌گیرند تا مطمئن شویم که منطبق با نیازهای جدید و مسیر حرکت رو به آینده هستند. این بازبینی‌ها شامل رفع خطاها، بازطراحی قابلیت‌های موجود، ایجاد قابلیت‌های جدید و تولید محصولات تازه می‌شوند.

تمامی این موارد که به صورت پیوسته و رفتار چرخشی دائمی در آوید انجام می‌شوند، ضامن رشد و بقا و حرکت در مسیر آینده هستند.

به اشتراک بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)