نوآورترین شرکتهای سال 2021

موسسه BCG لیستی از 50 شرکت که بر اساس پارامترهای بررسی شده، جزو نوآورترین شرکت‌ها هستند، معرفی کرده است. در بالای این لیست شرکت‌های نام آشنایی را می‌توان دید:

  1. Apple
  2. Alphabet
  3. Amazon
  4. Microsoft
  5. Tesla

لیست کامل شرکت‌ها را در عکس زیر مشاهده کنید:

نوآورترین شرکت‌ها

در گزارش ارائه شده توسط این موسسه، پارامترهایی را که این شرکت‌ها در مسیر نوآوری، پایدار و موفق نگه‌داشته است، بررسی و بیان شده است. دسترسی به گزارش کامل از این لینک امکان پذیر است.

نوآوری، ارزش‌های طولانی مدت و پایداری در مقابل شوک‌های محیطی همچون اپیدمی کرونا را نشان می‌دهد. شرکت‌های نوآور موجود در لیست در طی دوران کرونا پیشرفتی بیشتر از سایر شرکت‌ها داشته‌اند.

اما چگونه می‌توان نوآور بود؟

شاید مهمترین دلیلی که در این گزارش به آن اشاره شده است اتصال R&D و فروش و به عبارتی اتصال محصول و مشتری است.

به اشتراک بگذارید.