نسخه RC1 از Rocky Linux منتشر شد و هم اکنون از طریق https://rockylinux.org/download/ در دسترس است.

توسعه دهندگان Rocky هشدار داده‌اند که این انتشار برای محیط‌های عملیاتی مناسب نیست و صرفا جهت تست و بررسی منتشر شده است.

Rocky Linux چیست؟

مدتی قبل RedHat تصمیم گرفت نحوه انتشار CentOS را تغییر دهد. CentOS لینوکسی که به شدت در جوامع صنعتی، علمی و آزمایشگاهی با اقبال مواجه بود، برگرفته از لینوکس RHEL ردهت هست. RHEL به عنوان یک لینوکس Enterprise با پشتیبانی مطمئن شناخته می‌شود.

با توجه به در دسترس بودن Source برنامه های RHEL، لینوکس CentOS بر مبنای Sourceهای RHEL ارائه گردید (و البته کماکان ارائه می‌گردد) که به صورت آزاد منتشر می‌شود.

بعد از اینکه ردهت تصمیم گرفت که دیگر CentOS نسخه معادل RHEL نباشد بلکه به نوعی نسخه آینده RHEL باشد، گفتمان و بحث‌های زیادی در محافل لینوکس و متن باز شکل گرفت. این تصمیم بدون شک برای کسب و کارهایی که بر مبنای CentOS، به عنوان یک لینوکس با پکیج‌های Enterprise، توسعه می‌یافتند عواقب فراوانی داشت، چرا که دیگر قرار نبود CentOS مانند قبل پایدار و استوار باشد.

در اثنای گفتمان‌ها، Gregory Kurtzer که موسس اصلی CentOS بود، اعلام کرد که لینوکس Rocky را منتشر خواهد کرد که از منظر مفهومی همان CentOS است با این تفاوت که توسط یک Community حمایت و توسعه می‌یابد.

آیا معادلهای دیگری برای CentOS وجود دارد؟

جواب این سوال مثبت است. شرکت CloudLinux بعد از اعلام شرکت ردهت، AlmaLinux را ارائه داد که هم اکنون نیز در دسترس است و امکان خرید پشتیبانی نیز وجود دارد.

همچنین Oracle Linux که بر مبنای RHEL توسعه یافته است به عنوان یک انتخاب وجود دارد.

اقبال به Rocky به دلیل ماهیت داشتن Community و همچنین وجود Gregory Kurtzer بیشتر از بقیه نسخه‌ها است.

آیا Rocky برای آوید مهم است؟

در آوید سامانه PVM بر مبنای CentOS توسعه یافته است به همین دلیل وجود یک معادل مطمئن برای ما بسیار مهم و حیاتی است.

ما در آوید قصد داریم به Rocky مهاجرت کنیم و توسعه‌های آینده PVM را بر مبنای این نسخه از لینوکس ارائه دهیم.

به اشتراک بگذارید.