صفحه اصلیبروزرسانی جدید هسته PVM

ویرایش جدید هسته PVM با شماره 01-20201206 در تاریخ 16 آذر 1399 منتشر شد. ماژولهای بروز شده، تغییرات و شماره ویرایش آنها به این شرح است:

  • ماژول Job، شماره ویرایش 2.0.1
    • نام تسک بک آپ در عنوان ایمیل ارسالی (Notification) درج گردیده است. به اینصورت امکان فیلترینگ ایمیل‌های وضعیت بک آپ بر اساس نام تسک فراهم شده است. همچنین این موضوع باعث خوانایی بیشتر ایمیل‌های ارسالی می‌شود.
  • ماژول Desktop، شماره ویرایش  1.1.1
    • تغییراتی زیربنایی در الگوریتم‌های ایجاد اشیاء داشته است در جهت بهبود و افزایش صحت عملکرد.
  • ماژول Archive، شماره ویرایش 1.0.4
    • بیشتر ملزومات به ماژول آرشیو اضافه شد.
بروزرسانی هسته PVM

به اشتراک بگذارید.

بیشتر بخوانیم

مقالات مرتبط

1399-9-19 09:49:57 +00:00