چگونه RAM ماشین مجازی را ارتقا دهیم؟

برای ارتقاء RAM ماشین مجازی ابتدا باید ماشین مجازی را خاموش کنیم
سپس وارد تنظیمات ماشین مجازی، بخش Memory می‌شویم و دکمه Edit را می‌زنیم، سپس اندازه RAM را مانند شکل زیر (بر حسب مگابایت) مشخص می‌کنیم و دکمه Save را می‌زنیم.

ارتقا RAM

توجه: در صورتی که میزان RAM اختصاص داده شده به ماشین مجازی بیشتر از RAM آزاد سروری باشد که می‌خواهیم ماشین را روی آن روشن کنیم، ماشین مجازی روشن نمی‌شود.

به اشتراک بگذارید.