اتصالات بین کنترلر Raid و کارت Expander در سرورهای HP

Expander Card یا کارت توسعه، امکان توسعه استوریج در سرورهای HP را فراهم می‌کند. به عنوان مثال برای سرورهای G7 در حالت عادی کنترلرهای Raid امکان پشتیبانی از ۸ هارد را دارند که با استفاده از HPE 24 Bay 3Gb SAS Expander امکان استفاده از ۲۴ هارد فراهم می‌شود. برای سرورهای G9 و G10 نیز به عنوان مثال کارت مدل HPE 12G SAS Expander امکان پشتیبانی از ۲۸ هارد با سرعت 12Gb/s را فراهم می‌کند.

در ادامه‌ی مستند ارتباطات کارت HPE 12G SAS Expander با کنترلر Raid در سرورهای G9 را بررسی می‌کنیم. برای مشاهده وضعیت کنترلر و کارت Expander در PVM از دستور hpssacli به صورت زیر استفاده می‌کنیم.

Copy to Clipboard

همانطور که مشخص است در این سرور از کنترلر P440ar و کارت توسعه 12G SAS Exp استفاده شده است.

ارتباطات بین کنترلر و کارت توسعه به صورت زیر برقرار می‌شود. پورت ۱ کنترلر به پورت ۱ کارت توسعه و پورت ۲ کنترلر نیز به پورت ۲ کارت توسعه متصل می‌شود.

ارتباطات بین کنترلر و کارت توسعه

ارتباطات بین کارت توسعه و باکس‌های هارد نیز به صورت شکل زیر برقرار می‌شود.

ارتباطات بین کارت توسعه و باکس هارد

در صورتی که علاوه بر باکس‌های جلوی سرور از Drive Cage پشت سرور نیز خواسته باشیم استفاده کنیم، ارتباطات را به صورت زیر با پورت ۹ کارت توسعه برقرار می‌کنیم.

برای استفاده از Drive Cage

نکته: در صورت وجود اشتباه در برقراری این ارتباط ممکن است فقط هاردهای ابتدایی (مثلا ۸ هارد اول) شناسایی شده و سرور هاردهای بعدی را نشناسد.

به اشتراک بگذارید.

امتیاز بدهید post