آماده‌سازی سرور جهت نصب سامانه PVM شامل مراحل گوناگونی است که از ملاحظات استقرار شروع می‌شود و تا تنظیمات BIOS و ILO پیش می‌رود.

در گام اول و بعد از استقرار سرور در Rack، اتصالات سرور به شرح زیر بررسی گردد.

بررسی اتصالات برق سرور

 • مطمئن شوید که تمامی پاورهای سرور سالم هستند.
 • پاورهای سرور را به UPS متصل کنید.
 • اطمینان حاصل کنید کابل‌های برق استفاده شده سالم و با کیفیت هستند.
 • تست کنید که کابل‌های برق با ضربه‌های آهسته دچار قطعی نشوند، به عبارتی در جای خود محکم باشند.
 • مطمئن شوید که پاور ها Redundant هستند: با قطع شدن نیمی از پاور ها سرور همچنان روشن می‌ماند.
 • در صورتی که از دو منبع UPS استفاده می‌کنید اتصالات پاورها را به صورت مساوی بین آنها تقسیم کنید.

بررسی اتصالات شبکه سرور

 • از کابل شبکه Cat5e به بالا استفاده کنید.
 • در صورتی‌که از محیط کلاستری بهره می‌برید، مطمئن شوید از یک سوئیچ جهت اتصال مسیر مدیریت سرورهای PVM استفاده شده است.
 • پورت مدیریت سرورهای PVM در یک VLAN قرار گیرد.
 • مطمئن شوید کابل‌های مورد استفاده سالم و با کیفیت هستند.
 • تست کنید که کابل‌های شبکه با ضربه‌های آهسته دچار قطعی نشوند، به عبارتی در جای خود محکم باشند.
 • اطمینان حاصل کنید که سوئیچ مورد استفاده جهت اتصال سرورها منبع تغذیه UPS متصل باشد.

تنظیمات BIOS در سرورهای HP

 • بر روی سرورهای HP G10 و بالاتر Workload Profiles در حالت Virtualization – Max Performance قرار گیرد.
 • بر روی سرورهای HP G9 و پایین تر Power Profile در وضعیت Maximum Performance قرار گیرد.
 • گزینه Automatic Power On در وضعیت Restore Last Power State و یا Always Power On قرار گیرد.
 • سرویس ASR فعال و زمان TimeOut آن 15دقیقه تنظیم گردد.
 • گزینه Redundant Power Supply Mode در وضعیت Balanced Mode قرار گیرد.
 • تمامی Coreهای پردازنده‌ها و Hyperthreading فعال گردد.
 • Virtualization Technology فعال شود.
 • پارامتر Server Asset Tag به شکل زیر تنظیم گردد:

Powered by PVM (www.cloudavid.com)

 • ترجیحا از UEFI Boot استفاده شود.
 • Boot Order به ترتیب زیر تنظیم گردد:
  • CD
  • Raid Controller
  • USB
 • اطمینان حاصل کنید Product Key , Serial Number سرور به درستی تنظیم شده باشد.

Server Firmware

 • مطمئن شوید آخرین ویرایش Firmware سرور نصب گردیده است.
 • ILO Frimware را بروزرسانی کنید.

تنظیمات ILO

 • پروتکل IPMI را فعال کنید.
 • پسورد مناسب و پیچیده برای ILO استفاده شود.
 • IP به صورت Static تنظیم شده و مطمئن شوید Gateway برای ILO تنظیم نشده است.
 • تنظیمات NTP انجام شود.
 • موقعیت مکانی سرور بر روی گزینه Tehran قرار گیرد (برای تنظیمات Time Zone).
 • از Tag مربوط به iLO که بر روی سرور قرار دارد یک تصویر تهیه کنید.
 • Hostname و Server Name متناسب با مشخصات سرور تنظیم شود

تنظیمات Raid Controller

 • RAID مربوط به سیستم عامل به صورت مجزا و از نوع RAID 1 باشد.
 • سرعت هارددیسک های مورد استفاده برای سیستم عامل PVM از 10K به بالا انتخاب شود.
 • Write Cache مربوط به کنترلر RAID برای PVM به صورت 25%Read و 75%Write تنظیم گردد.
 • Write Cache مربوط به کنترلر RAID برای VDIبه صورت 50%Read و 50%Write می‌باشد.
 • Set Bootable Logical Drive بر روی Raid سیستم عامل به عنوان Primary تنظیم گردد.
 • Power Setting مربوط به کنترلر در وضعیت Max Performance قرار گیرد.
 • گزینه Enable Write Cache When Battery Not Persent در وضعیت Disable قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید.