چگونه یک سرور را در رک نصب کنیم؟

در این مستند نحوه نصب سرور در رک در دو بخش بررسی خواهد شد. در بخش اول نحوه نصب سرور با ریل تلسکوپی و در بخش دوم نحوه انجام این کار با ریل غیرتلسکوپی بررسی خواهد شد.

نصب سرور با ریل تلسکوپی

در این حالت اگر ریل‌ها را بررسی کنیم روی آن‌ها FRONT R و FRONT L نوشته شده که مشخص کننده جلوی ریل‌های سمت راست و سمت چپ است.

مشخص کننده جلوی ریل‌های سمت راست و سمت چپ سرور

دو طرف ریل‌ها دارای پین‌هایی مانند شکل زیر هستند که ریل را در رک نگه می‌دارند و محکم می‌کنند.

پین‌های ریل

ریل‌ها را با توجه به نوشته‌ روی آن‌ها که بیان شد، داخل رک قرار داده و در جای خود محکم می‌کنیم.

نحوه قرارگیری در جای درست

در مرحله بعد مطابق شکل زیر ریل‌ها را تا آخر باز می‌کنیم.

باز کردن ریل‌ها تا انتها

سپس سرور را به صورت شکل‌های زیر از انتها به ابتدا روی ریل قرار می‌دهیم به این صورت که اول پین شمار ۱ سرور در شیار شماره ۱ ریل قرار گیرد، سپس پین دوم و سوم و در انتها پین چهارم در جای خود قرار گرفته و سرور محکم شود.
نکته: این کار باید توسط دو نفر انجام شود.

نحوه قرار دادن سرور روی ریل‌ها
قرار گیری پین شماره 1 در شیار شماره 1

بعد از قرار دادن سرور در جای خود دو دکمه آبی دو طرف سرور را فشار داده و سرور را به داخل رک هل داده و در جای خود قرار می‌دهیم.

فشار دادن دکمه آبی
قرار گیری درست سرور در رک

برای بیرون آوردن سرور ضامن‌های دو طرف جلوی سرور را با پایین آوردن باز کرده و سرور را تا انتها بیرون می‌کشیم. سپس ضامن‌های دو طرف سرور را مانند شکل زیر فشار داده و سرور را از جلو بالا میکشیم و بیرون می‌آوریم.

نحوه صحیح بیرون در آوردن سرور از رک
نحوه صحیح بیرون در آوردن سرور از رک

Cable Management را در پشت سرور به صورت زیر نصب می‌کنیم.
نکته: امکان نصب Cable Management در هر دو طرف وجود دارد.

 نصب Cable Managemen

سپس قلاب نگهدارنده آن را نیز در طرف مقابل نصب می‌کنیم.

نصب قاب نگهدارنده

نصب سرور با ریل غیر تلسکوپی

برای نصب سرور با این نوع ریل ابتدا ریل‌ها را بررسی می‌کنیم. در این نوع ریل نیز جلوی ریل سمت راست و چپ FRONT RIGHT و FRONT LEFT نوشته شده.

ابتدا قسمت داخلی ریل را با باز کردن آن و سپس فشار دادن ضامن جدا می‌کنیم.

نحوه بازکردن قسمت داخلی ریل

سپس آن را مانند شکل زیر کنار سرور در جای خود (با توجه به سوراخ‌ها و پین‌ها) قرار داده و آن را به سمت انتهای سرور فشار می‌دهیم که در جای خود محکم شود و این کار را برای ریل طرف مقابل نیز انجام می‌دهیم.

قرار دادن قسمت داخلی ریل در کنار سرور
قرار دادن قسمت داخلی ریل در کنار سرور

در مرحله بعد قسمت‌های نگهدارنده ریل را با توجه به نوشته روی آن‌ها و توضیحاتی که در قسمت قبل ارائه شد در رک می‌بندیم.

بستن قسمت نگهدارنده ریل در رک

سپس سرور را به صورت شکل زیر در جای خود قرار می‌دهیم.

قرار دادن سرور در جای خود

برای بیرون آوردن سرور نیز ران را تا حد امکان بیرون کشیده، ضامن را با توجه به شکل زیر فشار داده و سرور را بیرون می‌آوریم.

نحوه بیرون کشیدن سرور از جای خود

نکته: در این مستند تصاویر، مربوط به سرورهای یک یونیت است که برای سرورهای دو یونیت نیز نحوه انجام کار به همین صورت است.

به اشتراک بگذارید.