چگونه نسخه فریم‌ور سرور را پیدا کنیم؟

برای پیدا کردن نسخه فریم‌ور سرور HP روش‌های متفاوتی وجود دارد که در این مستند به سه روش اشاره می‌شود:

  • زمان بوت
  • با استفاده از iLO
  • خط فرمان PVM

زمان بوت

در زمان بوت شدن سرور در حین عملیات POST اگر به کنسول سرور وصل شویم مانند شکل زیر می‌توانیم نسخه و تاریخ مربوط به فریم‌ور سرور را مشاهده کنیم.

اطلاعات فریم‌ور با استفاده از زمان بوت

با استفاده از iLO

در iLO سرور در قسمت Information در بخش Overview اطلاعات مربوط به سرور و iLO در قسمت Information قابل مشاهده است. در این قسمت System ROM نسخه و تاریخ فریم‌ور را نشان می‌دهد. نسخه فریم‌ور iLO نیز با عنوان iLO Firmware Version نشان داده شده است.

اطلاعات فریم‌ور با استفاده از iLO

خط فرمان PVM

در این روش ابتدا با استفاده از ssh به PVM وصل می‌شویم. با استفاده از دستور زیر می‌توانیم اطلاعات مربوط به فریم‌ور را مشاهده کنیم:

Copy to Clipboard

همانطور که در شکل زیر مشخص است Release Date تاریخ فریم‌ور و BIOS Revision نسخه فریم‌ور را نشان می‌دهد. به علاوه نسخه فریم‌ور iLO با عنوان Firmware Revision نشان داده شده است.

اطلاعات فریم‌ور با استفاده از خط فرمان

به اشتراک بگذارید.