صفحه اصلیاخذ گواهینامه دانش بنیان تولیدی نوع 1

شرکت رایانش ابری آوید موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان تولیدی نوع 1، شد. آوید قبل از این به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا نوع 1بوده و هم اکنون ارتقا پیدا کرده است.

بازتایید شرکت آوید به عنوان دانش‌بنیان نوع یک، بعد از انجام بررسی‌های دقیق فنی و مالی به انجام رسیده است.

لازم است از تلاش‌ها و پیگیری‌های کارگزاری محترم و اساتید محترم دانشگاه که ضمن صرف زمان، با دقت و وسواس به بررسی جوانب محصول پرداختند، تشکر و قدردانی نماییم.

شرکت‌هایی به عنوان دانش‌بنیان نوع یک شناخته می شوند که محصولات آنها در حوزه فناوری‌های برتر (High Tech) باشد و همچنین محصولات شرکت با ارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا باشد.

به اشتراک بگذارید.

1400-6-8 05:50:38 +00:00