اخبار ما

خانهآویداخبار ما

شرکت رایانش ابری آوید؛ دارای گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

1399-6-23 15:26:03 +00:00

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی چیست و چه اهمیتی دارد؟ شرکت‌های انفورماتیک بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی می‌شوند که این رتبه با توجه به اندازه‌ی پروژه‌ها، تعداد کارکنان، فعالیت‌ها، رضایت مشتریان و... [...]

شرکت رایانش ابری آوید؛ دارای گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی1399-6-23 15:26:03 +00:00

شرکت رایانش ابری آوید: مالک جدید سامانه بومی مجازی سازی سرور و دسکتاپ PVM

1399-1-9 17:20:47 +00:00

مالکیت اولین سامانه بومی مجازی‌سازی سرور و دسکتاپ  PVM  به شرکت رایانش ابری آوید انتقال یافت. در پی این انتقال مالکیت نام شرکت رایانش ابری آوید در فهرست شرکت‌های دانش [...]

شرکت رایانش ابری آوید: مالک جدید سامانه بومی مجازی سازی سرور و دسکتاپ PVM1399-1-9 17:20:47 +00:00

سامانه بومی مجازی‌سازی سرور و دسکتاپ (PVM) موفق به کسب گواهی ارزیابی امنیتی افتا شد.

1399-6-2 08:49:15 +00:00

استفاده از محصولات، خدمات و آزمایشگاه­‌های دارای صلاحیت خدمات امنیتی منجر به ارتقای امنیـت شـبکه ملـی خواهد شد و از خسارات احتمالی ناشی از بکارگیری محصولات ناامن پیشگیری خواهد [...]

سامانه بومی مجازی‌سازی سرور و دسکتاپ (PVM) موفق به کسب گواهی ارزیابی امنیتی افتا شد.1399-6-2 08:49:15 +00:00