آوید

خانهآوید

بزرگداشت همراهان آوید

1399-2-27 11:00:00 +00:00

همراهان آوید را بشناسید نقطه آغاز رویش، خانواده است و اولین معلمان دنیا پدران و مادرانند که شخصیت ما را شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. هر روز از زندگی پله‌ایست از پلکان سرنوشت [...]

بزرگداشت همراهان آوید1399-2-27 11:00:00 +00:00

داستان خلقت سامانه مجازی‌سازی PVM

1399-2-24 11:46:46 +00:00

تقریبا تمام داستان­ های خلقت شبیه به هم هستند! از یک خواست شروع میشوند. اراده می­طلبند. در پی عزمی راسخ گامی برداشته میشود. فرصتی حاصل می­ شود و در نهایت تولدی اتفاق می­ افتد.

داستان خلقت سامانه مجازی‌سازی PVM1399-2-24 11:46:46 +00:00