راهنمای سامانه مجازی سازی سرور PVM

صفحه اصلیراهنمای سامانه مجازی‌سازیراهنمای سامانه مجازی سازی سرور PVM

راهنمای نصب رابط کاربری سامانه PVM

1400-3-14 15:27:44 +00:00

راهنمای نصب رابط کاربری سامانه PVM برای نصب رابط کاربری سامانه PVMM ابتدا از طریق مرورگر خود وارد سایت www.cloudavid.com می‌شوید. و از سربرگ نمایش داده شده گزینه [...]

راهنمای نصب رابط کاربری سامانه PVM1400-3-14 15:27:44 +00:00

مدیریت User

1400-2-7 17:06:35 +00:00

افزودن کاربر برای افزودن کاربر به سیستم PVM طبق تصویر زیر از پنجره نمایش درختی گزینه User Managment زیرشاخه User را انتخاب می‌کنیم. در پنجره نمایش داده شده [...]

مدیریت User1400-2-7 17:06:35 +00:00

مدیریت Time

1400-2-7 17:01:03 +00:00

تعریف زمان برای زمان‌بندی تسک‌ها‌، نیاز به تعریف زمان داریم. برای افزودن زمان به سیستم طبق تصویر زیر از پنجره نمایش درختی گزینه Setting را زده و زیرشاخه [...]

مدیریت Time1400-2-7 17:01:03 +00:00

راهنمای تغییر پیکربندی ماشین مجازی

1400-3-26 13:57:05 +00:00

راهنمای تغییر پیکربندی ماشین مجازی برای ویرایش ماشین مجازی از پنجره نمایش درختی گزینه Virtual Machine را انتخاب می‌کنیم. سربرگ ماشین‌های مجازی نمایش داده می‌شود. این پنجره نمایشی [...]

راهنمای تغییر پیکربندی ماشین مجازی1400-3-26 13:57:05 +00:00

مدیریت Mail

1400-2-7 16:59:38 +00:00

ایجاد mail در PVM چگونه است؟ با ایجاد Mail در Mail Server می‌توان در فرآیند ارسال Notification در taskها از آن استفاده کرد. برای افزودن Mail جدید طبق [...]

مدیریت Mail1400-2-7 16:59:38 +00:00

مدیریت Ldap User

1400-2-7 17:06:25 +00:00

افزودن کاربر Ldap با توجه به اینکه در بخش "مدیریت Ldap"، سرور Ldap را تعریف کردیم، در اینجا برای افزودن کاربران سرور Ldap به سیستم PVM اقدام می‌کنیم. [...]

مدیریت Ldap User1400-2-7 17:06:25 +00:00

مدیریت Ldap

1400-2-7 17:06:15 +00:00

افزودن Ldap در PVM برای امکان احراز هویت کاربران از طریق Ldap (اکتیو دایرکتوری) سرور Ldap در اینجا تعریف می‌شود. طبق تصویر از پنجره نمایش درختی گزینه Setting [...]

مدیریت Ldap1400-2-7 17:06:15 +00:00

مدیریت Talk

1400-2-7 17:00:46 +00:00

ایجاد Talk در PVM در مواردی که نیاز به اتصال به نسخه دیگر PVM باشد مانند تصویر زیر از پنجره نمایش درختی گزینه Setting زیر شاخه Talk را [...]

مدیریت Talk1400-2-7 17:00:46 +00:00
Go to Top