چک لیست بررسی سامانه PVM

1400-2-6 08:13:33 +00:00

چک لیست بررسی سامانه PVM با توجه به اهمیت بررسی منظم منابع زیرساختی سازمان، چک لیستی تهیه کرده‌ایم تا با استفاده از آن به صورت منظم، حداقل هفته‌ی [...]