راهنمای سامانه مجازی سازی سرور PVM

خانهمحصولاتسامانه مجازی سازی سرور PVMراهنمای سامانه مجازی سازی سرور PVM

آموزش Archive در PVM

1399-6-24 09:27:41 +00:00

نحوه پیاده‌سازی Archive در PVM چگونه است؟ یکی از مواردی که باید در طراحی استراتژی Backup در نظر گرفته شود آرشیو است که برای نگهداری طولانی مدت دیسک‌های ماشین‌های مجازی [...]

آموزش Archive در PVM1399-6-24 09:27:41 +00:00

آموزش Restore در PVM

1399-6-24 09:23:23 +00:00

روش Restore ماشین مجازی در PVM چیست؟ یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های مجازی‌سازی که از اهمیت زیادی برخوردار است امکان تهیه Backup در سطح ماشین مجازی است. در صورتی که ماشین [...]

آموزش Restore در PVM1399-6-24 09:23:23 +00:00

آموزش Backup در PVM

1399-6-24 09:24:03 +00:00

تهیه Backup در PVM چگونه است؟ یکی از مزیت‌های سامانه PVM نسبت به رقبای پرآوازه خود وجود سامانه Backup در آن است. این سامانه در نسخه‌های جدید بهبود قابل توجهی [...]

آموزش Backup در PVM1399-6-24 09:24:03 +00:00