مجازی سازی

صفحه اصلیدانشمجازی سازی

VDIچیست و چگونه می توان با آن کار کرد؟

1399-10-22 08:25:58 +00:00

VDIچیست و چگونه می­‌توان با آن کار کرد؟ VDI مخفف(Virtual Desktop Infrastracture) زیرساخت میزکار مجازی است. یک فناوری، که محیط میزکار مجازی را روی سرور راه‌­دور ایجاد می­‌کند [...]

VDIچیست و چگونه می توان با آن کار کرد؟1399-10-22 08:25:58 +00:00

کانتینر لینوکس

1399-10-22 13:09:30 +00:00

کانتینر لینوکس یک روش مجازی­‌سازی با استفاده از هسته لینوکس است. از این روش برای اجرای چندین سیستم جداگانه لینوکس بر روی سیستم میزبان استفاده می‌شود.

کانتینر لینوکس1399-10-22 13:09:30 +00:00

انواع مجازی‌سازی از نظر تکنیکی چیست؟

1399-10-22 15:57:41 +00:00

مجازی‌سازی در دنیای فناوری‌اطلاعات برای بیان ابزارها و کارکردهای زیادی استفاده می‌شود. در این مقاله انواع مجازی‌سازی از منظر مجازی‌سازی منابع شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

انواع مجازی‌سازی از نظر تکنیکی چیست؟1399-10-22 15:57:41 +00:00

مجازی‌سازی چیست؟

1399-10-24 06:33:52 +00:00

مجازی‌سازی به چالش‌برانگیزترین، چالش فناوری شما کمک می‌کند؛ گسترش زیرساخت‌ها که بخش‌های IT را وادار می‌کند تا 70 درصد از بودجه خود را به تعمیر و نگهداری و تهیه منابع برای ایجاد نوآوری در کسب و کار خود صرف کنند!

مجازی‌سازی چیست؟1399-10-24 06:33:52 +00:00

مقایسه PVM با PVE

1399-10-24 06:30:20 +00:00

محصول ایرانی PVM و محصول متن‌باز PVE هدف از این نوشتار مقایسه دو محصول PVM‌ به عنوان یک محصول ایرانی و دیگری محصول PVE به عنوان یک محصول [...]

مقایسه PVM با PVE1399-10-24 06:30:20 +00:00
Go to Top