برنامه نویسی

صفحه اصلیدانشبرنامه نویسی

سیگنال‌ها در سیستم‌های Unix/Linux

1399-10-22 15:29:50 +00:00

آیا می‌دانید سیگنال چیست؟سیگنال‌ها وقفه‌های نرم‌افزاری هستند که به یک برنامه ارسال می‌شوند تا نشان دهند اتفاق مهمی رخ داده است. این رویدادها می‌توانند از درخواست‌های کاربر گرفته تا خطاهای [...]

سیگنال‌ها در سیستم‌های Unix/Linux1399-10-22 15:29:50 +00:00
Go to Top