صفحه اصلیرایانش ابری آویدداستانهای آوید

ما هستیم

1399-10-7 05:21:33 +00:00

در هر شرایطی می‌توان محصولی قابل قبول به طیفی از مشتریان ارائه کرد که علاوه بر دست‌یابی به سطح قابل توجهی از رضایت مشتریان، قابلیت برندسازی و تولید ثروت را نیز داشته باشد.

ما هستیم1399-10-7 05:21:33 +00:00

پازل منابع انسانی

1399-9-29 09:43:52 +00:00

پازل منابع انسانی را بشناسید دیر زمانی‌است که صحبت از ربات‌ها و جایگزینی آن‌ها به جای انسان‌هاست. با این وجود هر روزه بر ارزش منابع انسانی و پیچیدگی‌های مهارتی [...]

پازل منابع انسانی1399-9-29 09:43:52 +00:00

پشتیبانی به سبک آوید

1399-9-29 13:35:45 +00:00

شرکت رایانش ابری آوید مجموعه‌ای است منسجم و یکپارچه، برخوردار از مدیریت هوشمندانه، و همدلی واحدهای برنامه‌ریزی، تولید، پشتیبانی، فروش و بازاریابی، اداری و مالی،ارتباط با مشتریان و ...

پشتیبانی به سبک آوید1399-9-29 13:35:45 +00:00

بزرگداشت همراهان آوید

1400-8-17 08:01:39 +00:00

همراهان آوید را بشناسید نقطه آغاز رویش، خانواده است و اولین معلمان دنیا پدران و مادرانند که شخصیت ما را شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. هر روز از زندگی پله‌ایست از پلکان [...]

بزرگداشت همراهان آوید1400-8-17 08:01:39 +00:00

داستان خلقت سامانه مجازی‌سازی PVM

1399-10-18 11:17:39 +00:00

تقریبا تمام داستان­ های خلقت شبیه به هم هستند! از یک خواست شروع میشوند. اراده می­طلبند. در پی عزمی راسخ گامی برداشته میشود. فرصتی حاصل می­ شود و در نهایت تولدی اتفاق می­ افتد.

داستان خلقت سامانه مجازی‌سازی PVM1399-10-18 11:17:39 +00:00