صفحه اصلیمدیرعامل آمازون می‌گوید، آنچه برای ابر پرداخت می‌شود کمتر از 5 درصد پرداختی برای حوزه IT است.

در حالی‌که شرکت‌ها با سرعت زیادی به سمت استفاده از خدمات ابری حرکت می‌کنند، آقای Andy Jassy عنوان کرده است که آنچه توسط سازمان‌ها برای حوزه ابر هزینه می‌شود کمتر از 5 درصد کل هزینه‌ای است که برای حوزه فناوری‌اطلاعات پرداخت می‌شود.

اندی جسی

این مطلب را در کنار این موضوع مهم قرار دهید که ارائه‌دهندگان خدمات ابری در طی ماه‌های اخیر عنوان کرده‌اند که فقط 15 تا 20 درصد سرویس‌های سازمان‌ها به حوزه ابر منتقل خواهد شد. این موضوع بیانگر این است که حجم بالایی از بار کاری سازمان‌ها (بین 80 تا 85) درصد به صورت لوکال مدیریت خواهد شد و این نشان از فرصت بزرگ در این حوزه است.

آقای Jassy به مدت 15 سال مدیر AWS بوده است، و اخیرا جایگزین آقای جف بزوس شد و مدیریت تمامی مجموعه آمازون را به عهده گرفت.

AWS به نوعی بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات ابری در جهان است و Jassy که این مطلب را بیان می‌کند به استناد 15 سال سابقه اجرایی در AWS است که می‌توان گفت قابل استناد است.

این مطلب را آقای Jassy در ایمیلی که به منظور معرفی مدیرعامل جدید AWS به کارمندان AWS فرستاده، عنوان کرده است.

به استناد این مطلب می‌توان گفت که صنعت ابر، با تمام پیشرفت‌ها، در ابتدای راه است.

به اشتراک بگذارید.

1400-1-28 09:05:02 +00:00